Charaktere in Justice Guards Duklyon

 

Kentaro Higashikunimaru

Takeshi Shukaido

Ellie Chusonji

Kotobuki Sukiyabashi